Přihláška 2023

Kapacita jednotlivých turnusů ... (aktualizováno každých 5 min.)

Pokud bude kapacita turnusu naplněna (48 z 48) budete zařazeni jako náhradníci k danému turnusu.
Doplňkový turnus (5.) je otevřený pro 20 dětí.

Zde prosím vyplňte přihlášku:


Výběr turnusu *

Každý turnus má kapacitu 48 dětí* -> sledujte pozorně informace o kapacitě jednotlivých turnusů.
Doplňkový turnus (5.) je otevřený pro 20 dětí.


Informace o dítěti:

 • Vyberte pojišťovnu ...
 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
 • Jiná ...

Údaje přihlašujícího rodiče:

Poznámky pro vedoucí tábora:

 • Ne
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Společní ubytování s kamarády


Závazné informace pro rodiče

Souhlas s archivací údajů a zveřejněním fotografií z DTK.
Uváděné údaje – jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo, jména a příjmení zákonných zástupců a jejich kontakty do zaměstnání – jsou shromažďovány ručně a na PC. Údaje shromažďují výhradně pracovníci DTK a cizí osoby k nim nemají přístup. Údaje se archivují pro účely statistiky a povinné dokumentace ve vyhrazené místnosti. V případě úrazu jsou poskytovány ošetřujícímu lékaři. V případě pojistné události jsou poskytovány smluvní pojišťovně.

Rodiče podpisem přihlášky souhlasí se zveřejňováním fotografií v souvislosti s propagací táboru Katlováček na jezeře Katlov.
Souhlasím s archivací údajů a zveřejněním fotografií z DTK *
Odesláním této přihlášky malého rybáře/rybářky, berete na vědomí „Závazné informace pro rodiče".