RYBNÍK POHAN

Ráj pro sumcaře

Rybník Pohan se nachází ve Středočeském kraji, přibližně 14 km od Kutné Hory, v těsné blízkosti obce Červené Janovice. Je umístěn v nadmořské výšce 445 m n. m. a rozprostírá se na ploše 4 hektarů.

Jeho průměrná hloubka je 2,5 metru, ale dno jezera je velmi členité. U hráze najdete hloubku okolo 4,5 metrů, která se postupně zvedá směrem k ostrovu a za ním přechází do mělčiny.  Po celém obvodu jezera se nachází pouze tři lovná místa, která jsou určena pro rybolov. Rybářská místa jsou od sebe dostatečně vzdálena a navíc rozdělena ostrovem, takže všichni rybáři mají dostatek prostoru pro rybolov se zaručeným klidem u vody. Přesvědčte se sami o kvalitách této vody a přeměňte zde své sny ve skutečnost.

2.000 CZK / den

cena se skládá z ubytování na mole a povolenky 

Vybavení areálu:
• Toaleta (ženy, muži)
• Sprchy (ženy, muži)
• WC pro invalidy

Mezi jezerem Katlov a rybníkem Pohan se nachází
zázemí správce a budova s občerstvením.

3 lovná místa

4 hektary vodní plochy

Průměrná hloubka 2,5 m

Sumci až 100kg

1 ostrov

Mapa rybníka

Na mapě vidíte rozmístění jednotlivých mol.
Po kliknutí na dané molo přejdete na detail a rezervaci.

Zavážecí lodičky POVOLENY.

Molo #01

Zde je vhodné zavážet a prochytávat celou tuto oblast. Lovné místo #1 má spíše charakter chytání na hloubce.

Molo #02

Toto místo je ideální pro bojkování v levé části již zmíněné podvodní lavice nebo před hlavním požerákem. V pravé části se nachází ostrov kolem kterého je hloubka cca. 140 cm. Zde se opět vyplatí bójkovat nebo vláčet. Toto místo je mělčího charakteru.

Molo VIP

Toto molo není možné v tuto chvíli rezervovat.

Molo #03

Máte zde možnost bójkovat (vláčet) na celé hloubce rybníku až k požeráku, kde je hloubka kolem 3 metry nebo můžete využít hranu zimoviště, která je od vás cca. 90 metrů. Toto molo se nachází v těsné blízkosti nově vybudovaného ubytování Katlov Homes.

Vybíráte rybaření jako dárek?

Vyberte si dárkový poukaz na hodnotu nebo pobyt na mole pro vašeho rybáře.

Podrobnosti

Ceník

Povolenka 24 hodin – 2000 CZK/rybář/den (max 2 na mole)

V ceně v povolenky je zahrnuto:

 • parkování na parkovišti
 • používání WC a sprchy
 • zapůjčení plachty nebo podložky, dezinfekce (kliniku)
 • zapůjčení lodě NOE – pouze v případě bojkování
 • nabití baterie nebo telefonu
 • dobré rady našeho správce


Chcete mít povolenku ještě levnější? Pošlete nám na email info@katlov.com zprávu od vody z Vaší výpravy na jezero Katlov, Medenici nebo rybník Pohan.  Postačí krátký text a pár fotografií Vašich úlovků a my Vám za to dáme slevu na Vaši další výpravu.

1 zpráva = sleva 10 %
2 zprávy = sleva 15 %
3 zprávy = sleva 20 %
4 zprávy = sleva 25 %
atd.

Maximální sleva může být až 50 %. Slevový kód je nutné využít v aktuálním roce. Lze tak udělat i objednávku do dalšího roku. Platnost kódu vždy končí k 31. 12. daného roku.

Ceník je platný od 14. 7. 2020.

Nutné vybavení
 • Lov na bójku – Prut s gramáží nad 400 gramů, monofil zakázán, pletená šňůra minimálně na 60 kg, obratlík, karabinka minimálně na 100 kg, návazcová šňůra minimálně 100 kg. Háčky značky Owner, Gamakatsu, Mustad nebo Madcat. – jediná povolená montáž při bójkování je systém dvou jednoháků ve velikosti max. 6/0. Vždy záleží na posouzení správce, zda je rybářovo vybavení adekvátní k rybolovu. Chytá se pouze na trhačku (se splávkem a olůvkem nebo i bez něho na tzv. vyvěšenou), o překážku(větev) nebo trhací bójku, jako bójka nesmí být použitá PET láhev a neopracované PVC. Trhací vlasec 20-30 mm v průměru. Délka maximálně 5m. Po lovu zbytky trhacího vlasce neprodleně odstranit a nenechávat ve vodě.
 • Přívlač – provádí se v zásadě z určeného mola nebo místa povoleného správcem, chytá se pouze na jeden prut, na molu mohou být 2 – 3 rybáři nebo po schválení správcem může být povoleno jinak. Při vláčení se může zabrodit lovící před svým lovným místem do vody maximálně však do hloubky sahající k pasu. Sumčí vláčák, prut i naviják, musí odpovídat charakteru a vlastnostem lovené ryby. Naviják musí být opatřen šňůrou o nosnosti 30/40 kg. Vláčí se hlavně na twistery nebo kopyta větších rozměrů opatřené džigovou hlavou s jednoháčkem. Povoleny jsou však i plandavky a woblery, originálně určené pro lov sumců, opatřeny pevnými háčky, hlavně však pevnostními kroužky a obratlíky. Jakákoliv vláčecí nástrahy smí mít pouze jednoháčky maximálně však do velikosti 3/0. Před započetím lovu přívlačí je nutno ukázat výbavu k lovu správci.
 • Lovit na přívlač je možné pouze s průvodcem nebo po domluvě se správcem areálu.
 • Vážit sumce je povoleno pouze za přítomnosti správce. Bez jeho přítomnosti je vážení sumce považováno za hrubé porušení rybářského řádu.
 • Je přísně zakázáno sumce jakkoli vytahovat na břeh či rybářské molo. Focení se sumcem musí být vždy prováděnou pouze ve vodě.  Výjimku může udělit pouze správce.
 • Při fotografování/filmování sumce musí být sumec rybářem či rybáři držen ve vodorovné poloze a to těsně nad vodní hladinou. Při fotografování/filmování sumce ve svislé poloze (při držení sumce za prsní ploutve), nesmí být sumec zdvižen nad vodní hladinu výše než 15 centimetrů pod úroveň prsních ploutví.
Pravidla rybolovu rybníku Pohan

Pravidla pro hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku Pohan platný od 1. 1. 2017.

 • Každý držitel „Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí“ na rybníku Pohan je povinen se před začátkem lovu seznámit s tímto „Řádem pro hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku Pohan a dodržovat jej. Držitel pověření souhlasí s prováděnými kontrolami.

 • Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí lze zakoupit u správce jezera. Můžete si jej zakoupit pro sebe nebo lze celou vodní plochu pronajmout pro skupinu lidí, kteří preferují během rybolovu soukromí. K rybolovu na jezeru Pohan není nutné být držitelem rybářského lístku.

 • Na sumčím rybníku nesmí rybařit osoba, která není řádně nahlášena u správce sumčí lokality a zapsaná do knihy návštěv.

 • Na lovícím místě je potřeba udržovat čistotu a pořádek.

 • Svého psa si určitě vezměte s sebou, dohlédněte však na to, aby se nikde netoulal po lese nebo ostatních lovných místech.

 • Zahájení rybolovu je vždy ve stanovený den od 14:00 hod. a ukončení je vždy ve 12:00 (při jakémkoliv jiném příjezdu či odjezdu kontaktujte neprodleně správce jezera).

 • Zákaz používání vábničky.

 • Platí přísný zákaz kotvení bivaků pomocí hřebů do dřevěných mol!

 • Echolot povolen.

 • Zdolávání sumce z lodi je možné. Zavážení nástrah je povoleno, při lovu se musí rybáři chovat tak, aby nevyrušovaly ostatní rybáře.

 • Je přísně zakázáno ulovenou rybu uvazovat jakýmkoliv způsobem!

 • Při lovu je možno chytat nástražní ryby, avšak pouze po předchozí domluvě se správcem a odlovené nástrahy je nutno odkoupit (cena viz. rezervační systém).

 • Při bójkování a vláčení se správce vždy nachází v blízkosti rybníku a lovící je povinen jej zavolat při odlovení sumce přesahujícího velikost 150 cm.

 • Při lovu na bójky je přívlač zakázána.

 • Na revíru jsou pouze 3 lovící místa. (ať už pro chytání na bójku nebo na přívlač.)
  Jde o místa, která jsou opatřena chytacím molem. Není li tomu jinak a správce neurčí jiné místo. Lovící má vždy před sebou sektor, který mu správce určí nebo je opatřen bójkami.

 • Bójkuje se pouze na dva pruty, maximálně mohou být na mole dva rybáři – pokud správce neurčí jinak.

Vnitřní pravidla areálu Katlov
 • Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném a k tomuto účelu určeném místě.
 • Osobní hygienu lze provádět na WC nebo ve sprše, tyto jsou vám k dispozici 24 hodin denně. Prosíme o dodržování čistoty, po vás přijdou i další. Jakékoli mytí v jezeře a používání šamponů, mýdel apod. je přísně zakázáno!
 • Požívání alkoholu ve zvýšené míře nebo jakýchkoli drog je v areálu jezera Katlov zakázáno.
 • Rádia, televizory apod. jsou samozřejmě dovoleny. Hluk však nesmí překročit hranice vašeho lovného místa. Respektujte prosím okolní rybáře, kteří si k nám přijeli odpočinout!
 • Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob.
 • Po opuštění lovného místa se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při vašem příchodu.
 • V areálu jezera je zakázáno prořezávání stromů a keřů a rozdělávání ohňů je povoleno jen na určitých místech (vlastní nadzemní gril je povolen nebo si ho můžete zapůjčit u našeho správce).
 • Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu bude rybář vykázán z areálu jezera Katlov bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků a v budoucnosti nebude již do areálu vpuštěn.
 • Pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena u správce jezera. Návštěva musí ponechat vůz rovněž na parkovišti.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v areálu jezera. Tyto mohou být použity pro propagaci jezera prostřednictvím časopisů, internetu a dalších prostředků propagace a komunikace.
 • Všechny naše ryby jsou označeny čipem. Díky němu máme přehled o jejich přírůstcích, počtu ulovení i místě zdolání. Pokud se tedy nebudete k našim rybám hezky chovat a ony setkání s vámi nepřežijí, příště vás na naše jezero nevpustíme!
 • Upozorňujeme, že naši správci disponují binokuláry s nočním viděním. Chráníme tak nejen náš majetek, ale i naše ryby. 
 • Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu.

Dále pro vás rádi zajistíme:

 • služby našich zkušených rybářských průvodců
 • profesionální služby našeho fotografa a kameramana, kteří Vám pomohou zachytit jedinečnost Vašich zážitků
 • zajištění turistického průvodce v Kutné Hoře, který Vás zasvětí do všech „jejich“ tajemství
 • v podstatě cokoli, co je v našich silách tak, abyste od nás odjížděli s maximální spokojeností

Služby

(možnost objednání je přes rezervační systém v druhém kroku rezervace)

Pro vás

Jídlo - plná penze

800 CZK/den

Nabíjení baterií

50 CZK/ks

Vybavení

Kompletní vábava

3 000 CZK/molo

2x Pruty včetně navijáků

500 CZK/den

Vláčecí prut s navijákem

300 CZK/den

3x prut včetně navijáků

300 CZK/den

2x držák na pruty

100 CZK/den

Stojan na pruty včetně signalizátorů

200 CZK/den

3x tyčová bojka

300 CZK/molo

Spacák

100 CZK/den

Bivak

200 CZK/den

Lehátko

200 CZK/den

Křesílko

100 CZK/den

Brodící kalhoty (prsačky)

100 CZK/den

Digitální váha

50 CZK/den

Plynový vařič

50 CZK/den

Kobry na házení

50 CZK/den

Gril

50 CZK/den

Krmení

Vařená kukuřice (30kg)

500 CZK

Nástražná rybička

70 CZK

Halibutky Coppens 20mm (1Kg)

90 CZK

Dip Hot Demon (200ml)

260 CZK

Dip Hot Demon (200ml)

260 CZK

Starbaits concept hot demon 24mm (1kg)

365 CZK

Starbaits concept hot demon 20mm (1kg)

365 CZK

Starbaits pelety hot demon (700g)

160 CZK

Starbaits Concept SK30 20mm (1kg)

360 CZK

Starbaits Concept SK30 24mm (1kg)

360 CZK

Starbaits Pop up Hot Demon (14mm)

230 CZK

Starbaits Pop up Fluoro Hot Demon (14mm)

230 CZK

Starbaits Pop up SK30 Fluoro (14mm)

230 CZK

Starbaits Pop up SK30 (14mm)

230 CZK

Starbaits pelety SK30 (700g)

160 CZK

Služby správců

Průvodce na 8 hodin

2 000 CZK

Průvodce na 24 hodin

4 000 CZK

Odvoz z nebo na letiště

2 000 CZK

RÁJ PRO RYBÁŘE,
RÁJ PRO RYBY


Rybník Pohan  se nachází v malebné krajině v těsné blízkosti jezera Katlov. Tato voda však není určena pro lov trofejních kaprů, ale pro lov trofejních sumců, kterých se zde nachází opravdu velké množství. 

Tyto dvě vodní plochy tak vytváří unikátní areál, kde máte šanci ulovit více jak 20 kilogramového kapra a dvoumetrového sumce v jeden jediný den. Pokud tedy nechcete absolvovat cestu na španělskou řeku Rio Ebro a chcete si splnit sen v podobě úlovku obrovského sumce, přijeďte k nám. Rybí obsádku tvoří sumci s váhou od 20 kilogramů, avšak průměrná váha místních sumců je neuvěřitelných 50 kilo! Pokud budete mít štěstí, můžete ale trefit i některého z našich mohykánů, kteří dosahují hmotnosti až 115 kilogramů. S jistotou víme, že minimálně 15 sumců zde dosahije hmotnosti 100 kilogramů.

Počet sumců v rybníce atakuje číslovku 150, takže šance na úlovek je opravdu vysoká. V rybníku však najdete i další druhy ryb (kapr, amur, cejn, karas, plotice, okoun, lín a perlín), které dotváří vynikající biotop této lokality, který zaručuje, že se zde sumcům daří a rybáři se při čekání na záběr mohou pobavit třeba lovem na splávek nebo na feeder. O váš komfort a úspěšný rybolov se postarají naši zkušení správci, kteří patří k evropským pionýrům sportovního lovu sumců.

Jak se k nám dostanete?

Zjistěte jednoduše, jak pojedete ...

V odkaze níže máte přednastavenou navigaci přímo k nám z vaší aktuální polohy. Klikněte a dozvíte se více.

Ukázat na mapě

Praha > Katlov Lakes
1 hodina

Brno > Katlov Lakes
2 hodiny

Bratislava > Katlov Lakes
3 hodiny

Trenčín > Katlov Lakes
3,5 hodiny