CEK 2024

10. Carp events Katlov | partneři závodu

CARP EVENTS KATLOV 2024

Celkem 92 hodin

46 hodin 1. kolo

46 hodin 2. kolo


Chcete si zazávodit o zajímavé prize money a ceny? Máte čas v srpnu 2024?

Odpověděli jste si dvakrát ANO?
Tak to Vám již nic nebrání, přihlásit se na osmý ročník závodu Carp Events Katlov! Ten se bude konat na jezeře Katlov u Kutné Hory, a to od 6. - 11. srpna 2024.

Přihláška na CEK 2024

Ceny pro vítěze

1.místo

100.000 Kč 

25 kg boilies od STARBAITS + 2x DEEPER + trofeje

2.místo

40.000 Kč 

15 kg boilies od STARBAITS + šek na 10.000 Kč od společnosti MIVARDI + trofeje

3.místo

30.000 Kč

10 kg boilies od STARBAITS + ceny od MIKBAITS + trofeje


Speciální ceny

Tým s nejtěžší ulovenou rybou

5.000 Kč

Ceny věnované společností DAM + trofeje

Tým s největším počtem zapsaných ryb nad 15 kg

Ceny věnované společností LT BAITS

První bodovaná ryba

Ceny věnované společností GREYFISH.CZ

Nejtěžší bodovaná ryba dne

Ceny věnované společností PROS.PL

Soutěž šampiónů

Této soutěže se účastní pouze vítězové přechozích ročníků!

Ceny věnované společností STARFISHING + trofeje


Harmonogram

6.8. úterý

1. kolo registrace týmů
18:00

Sraz účastníků k úvodnímu posezení (raut + 2 sudy piva a sud limonády)
18:00 - ?

7.8.středa (začátek závodu)

2 . kolo registrace týmů (pro ty co přijedou na poslední chvíli)
07:15 - 07:30

1. losování lovných míst
08:00

Začátek závodu
12:00

9.8. pátek (změna lovného místa)

Konec rybolovu
10:00

2. losování lovných míst (v zázemí závodu - stačí vyslat pouze jednoho člena týmu)
10:15

Přesun na druhé lovné místo
10:30 - 12:00

Oběd v zázemí závodu
11:00  - 12:00

Začátek rybolovu
12:00

11.8. neděle (konec závodu)

Konec závodu
10:00

Oběd v zázemí závodu
11:00  - 11:30

Vyhlášení výsledků
11:30 - 12:00


Registrace

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je níže. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy mohou být dvoučlenné  či tříčlenné (případné doprovody - přítelkyně, manželky, kameramani, kuchaři a pod. jsou povoleni, ale musí být nahlášeni předem). V každém týmu mohou být pouze 2 takové osoby a nesmí se nijak zapojovat do lovu samotného - krmit, zdolávat, podebírat apod.. Každá osoba v týmu navíc je zpoplatněna částkou 1000 Kč/celý závod - platba na místě).

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 22.000 Kč pro dvoučlenný tým nebo 24.000 Kč pro tříčlenný tým.  Startovné může být zasláno buď celé nebo jeho polovina a to do 30. 09. 2023.  Druhá polovina startovného musí být zaslána do 30. března 2024. V případě, že celé startovné nebude uhrazeno včas, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na první části startovného (11. - 12.000 Kč). V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 20.

Přihláška CEK24


Pravidla

Losování

Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat. Losuje se jednou na začátku a podruhé v polovině závodu. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Lovná místa jsou rozdělena do dvou sektorů č.  0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10+, 11, 12,  a č. 6, 7, 8, 9, 13, 13+,14, 15, 16, 17. Týmy si losují nejdříve ze všech lovných míst (č. 0-17). Týmy, které si vylosují místo č.:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10+, 11, 12 dále v polovině závodu losují z koše, kde jsou místa č.: 6, 7, 8, 9, 13, 13+,14, 15, 16, 17.  Týmy, které byly na místech č.: 6, 7, 8, 9, 13, 13+,14, 15, 16, 17 , losují  z koše, kde jsou místa: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10+, 11, 12. 

Lovný sektor

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu (platí i po výměně lovných míst). Lovné sektory jsou označené cedulí s číslem místa (mohou být dále označeny páskami a tyčovými bojkami), jinak platí, že hranice mezi dvěma sektory je polovina vzdálenosti mezi 2 lovnými místy. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

Lovná místa č. 0, 10, 15, 16, 17 mohou využívat pro nahazování pouze prostor označený číslem lovného místa v maximální vzdálenosti do 10m od cedule. Lovné místo č. 0, 10+, 13+ může při nahazování pás do vody v maximální vzdálenosti do 5 metrů od břehové linie. Na lovném místě č. 0, může tým zdolávat ulovené ryby na hrázi až do místa, které je označeno páskou. 

V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a ryba nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování

Bodují se celkem 4 ryby (kapři a amuři). Do celkového součtu se počítají tyto kombinace:

Jedna ryba z mělčiny a tři ryby z hloubky, dvě ryby z mělčiny a dvě z hloubky, tři ryby z mělčiny a jedna z hloubky, čtyři ryby z mělčiny a žádná z hloubky.

Z jejich váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit čtyři bodované ryby. Lze vyhrát i s jednou bodovanou rybou, pokud bude váhově těžší než čtyři bodované ryby jiného týmu). Kapr a amur jsou bodováni od 7 kg.

Po ulovení bodované ryby zavolá mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách ztvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítána do výsledku závodu. O zdolávání nebo záběru je však nutné ihned informovat rozhodčího před ukončením závodu! Pokud se tak nestane, nemůže být ryba započítána. 
 

Povinné vybavení

Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen) + trojnožka!
Loď, podběrák a podložka na kapry Vám budou zdarma zapůjčeny.

Povolená technika lovu

Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen. Na každém prutu musí být povinně používán back lead (průběžný nebo na provázku - pevný).

Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu a to maximálně do vzdálenosti 5 metrů od mola. 

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem povoleno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze z lovného místa (není povoleno krmit z hrází nebo požeráků - to platí hlavně pro místa č. 0, 9, 15, 16, 17 - zde je možné krmit jen ve vzdálenosti 10 metrů od cedule, označující lovné místo) a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.  Dvě hodiny před koncem prvního kola (od 8:00 do 10:00 hodin) je zakázáno, jakékoliv krmení na lovné místě! V případě porušení bude týmu udělena žlutá karta. Trest se následně začne odpočítávat až od začátku druhého kola závodu.

Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné místo po celou dobu závodu (5 prut na markrování povolen). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.  Nahazovací echoloty (Deeper, …) jsou povoleny.

Tresty

Udělení žluté karty znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené (zavezené) pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno. Jestliže potrestaný tým obdrží v průběhu závodu další žlutou kartu, automaticky dostává kartu červenou.

Červená karta znamená, že tým je bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory závodu. Výsledky týmu jsou anulovány.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení

Vítězí tým, který za celou dobu závodu dosáhne nejvyššího součtu hmotností až čtyř bodovaných ryb. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra. Toto vyhodnocení se též vztahuje na vyhodnocení soutěže za nejvíce ulovených kaprů o váze 15 kg+.

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám (každý tým je povinen být vybaven 2 plovoucími saky a nelze umisťovat 2 a více ryb do jednoho plovoucího saku)! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt na hlavní molo.

Protest

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise

Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. dubnu 2024, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena procentuálně podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 40 % startovného. Zbývajících 60% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo a to bez nároku na vrácení startovného!

Všichni účastníci Carp Events Katlov se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.


Mapa lovných míst