ECCHJ 2023

Evropský šampionát v lovu kaprů pro Juniory

EUROPEAN CARP CHAMPIONSHIP for JUNIORS 2023 - ZRUŠENO

29. května - 3. června

69 hodin NON-STOP

Počet týmů = 12


Dovolte, abychom Vám představili 7. ročník prestižního závodu European Carp Championship for Juniors 2023 – Evropský šampionát v lovu kaprů juniorů.

Jedná se o jediný šampionát tohoto druhu na území celé Evropy, který se každoročně účastní 12 - 15 týmů.

Posledního šampionátu (2022) se zúčastnili týmy ze Slovenska, Německa, Slovinska, Rakouska, Polska, Belgie, Nizozemska, Dánska, Maďarska, Španělska, Bulharska a České Republiky.

Ceny pro vítěze

1.místo

poháry a věcné ceny od sponzorů

2.místo

poháry a věcné ceny od sponzorů

3.místo

poháry a věcné ceny od sponzorů

4.místo

ceny pro tým s nejtěžší ulovenou rybou

Speciální ceny

1

za prvního uloveného bodovaného kapra nebo amura

2

za přesný tip váhy prvního bodovaného kapra nebo amura

3

za přesný tip času, kdy se uloví první bodovaný kapr nebo amur

4

za prvního uloveného lína (lín není bodovaná ryba závodu)

Harmonogram

29. 5. pondělí

Trénink I. kolo - volná mola
08:00 - 20:00

Registrace
16:00 - 18:00

30. 5. úterý

Trénink II. kolo - volná mola
06:00 - 11:00

Odjezd na výlet do Kutné Hory    
14:00

Motokáry, bobová dráha
15:00

Výlet s průvodcem do historické části Kutné Hory    
16:45 - 18:15

Slavnostní zahájení před chrámem sv. Barbory    
(focení všech týmů na schodech, jednotlivé týmy)
18:15

Vstup návštěvníků a závodníků do Chrámu sv. Barbory         
18:30

Ceremoniál s losováním lovných míst
18:30 - 19:30

Přesun zpět k jezeru Katlov    
19:30

Večeře
20:00

31. 5. středa (začátek závodu)

Možnost markrování, zakrmování, nahazování atd.
09:00 - 10:00

Zahájení závodu
10:00

3. 6. sobota (konce závodu)

Ukončení závodu
07:00

Vyhlášení výsledků
15:00

Pravidla

Losování

Lovné místo se losuje pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit

Lovný sektor

Zakrmení a zmapování lovného místa je povoleno pouze z lovného místa (je možné použít pouze marker nebo sonar deeper). Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování

Boduje se kapr  a amur s váhou od 3 kg. Po ulovení bodované ryby upozorní někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítána do výsledku závodu. Při zdolávání je nutné ihned vyrozumět rozhodčího.

Povinné vybavení
Každý tým musí být vybaven minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr nebo amur), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovená ryba musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřena).
Povolená technika lovu

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Nehrající kapitán může týmu pomáhat, připravovat návazce, krmení, a podobné činnosti. Nemůže však jakkoliv manipulovat s pruty (nahazování, zasekávání, zdolávání), může však pomáhat podebírat zdolávané ryby.

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do 1 m hloubky a maximálně do vzdálenosti 10 m od břehu.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Methodmix je povolen. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze z lovného místa (není povoleno krmit z hrází) a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány. Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné místo po celou dobu závodu (5 prut na markrování povolen). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.  Nahazovací echoloty (Deeper, …) jsou povoleny.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení
Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných ryb. K vítězství může postačit i jedna ulovená bodovaná ryba, pokud její váha bude stačit na celkové vítězství. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená bodovaná ryba. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodované ryby.
Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen uklidit odpadky do odpadkového koše.
Protest

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:
Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina - nikdo se nesmí zdržet hlasování).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty, což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno), v případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla.

  • Všichni účastníci European Carp Championship for Juniors 2023 se závodů účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.
  • Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.
Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.